Tietosuoja ja rekisteriseloste. Evästeet.

Rekisterinpitäjä:


Hirsiveisto Laasonen ay
Oravisalontie 1150
82310 Oravisalo
Rekisteröidyt henkilöt:
Osa hirsiveistolaasonen.fi -verkkosivuston kävijöistä. Verkkosivusto sisältää
yhteydenottolomakkeen, jota voit käyttää välittääksesi yhteystietosi meille. Emme kerää
henkilötietoja paitsi silloin kuin tarkoituksella annat niitä meille.

Tietojen keräämisen tarkoitus:


Yhteydenottopyyntöösi vastaaminen
Tilastolliset tarkoitukset, verkkosivuston kehittäminen ja hallinnointi, ml. Google Analytics-palvelun
käyttö. Nämä tiedot eivät yleisesti mahdollista meille henkilön tunnistamista, emmekä pyri
verkkosivustolla käyvien henkilöiden tunnistamiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste:


Yhteystietolomakkeella kerätty tiedon käsittely on tarpeellista, tehdäksemme pyytämäsi
toimenpiteet, ennen kuin mahdollisesti ryhdymme sopimussuhteeseen kanssasi
Verkkosivuston analytiikkadatan käsittely on tarpeellista perustuen oikeutettuihin etuihimme, jotta
voimme kehittää ja ylläpitää verkkosivustoa ja ymmärtää kuinka verkkosivustoa käytetään.

Säännönmukaiset tietolähteet:


Yhteydenotto lomake:
Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.
Eväste:
Keräämme myös tietoja eväisteiden(1) avulla. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta
helppokäyttöisemmän käyttäjillemme, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat
verkkosivustollamme.
(1) Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Eväste mahdollistaa, että
verkkosivustomme erottaa laitteesi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä ja poistaa
nykyiset evästeet muokkaamalla selaimesi evästeitä koskevia asetuksia. Selaimesi ohjeet
sisältävät lisää neuvoja tähän liittyen.

Tietojen säilytys:


Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin
käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Tietojen luovutus:


Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän palveluntarjoajalle verkkosivuston palveluntarjontaa
varten, siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja ei
siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen suojaus:


Pääsy aineistoon on rajoitettu rekisterinpitäjän työntekijöihin ja alihankkijoiden työntekijöihin, joilla
on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta,
luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä, huomioiden tietojen
luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta
luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan
tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Rekisteröidyn oikeudet:


Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja,
ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sekä
tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia
yhteystietoja käyttäen.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa
käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot
löytyvät sivulta: www.tietosuoja.fi

Tietosuoja selosteen päivittäminen:


Rekisterinpitäjä voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista
lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii
informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli
sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset